...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
قیچی خیاطی دبل فیش

تومان55.000

این قیچی یکی از قیچی های پرکاربرد و با قیمتی مقرون به صرفه است . برای برش پارچه و کاغذ و … قابل استفاده است .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.