...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
قزن روکش دار بسته 12 عددی

تومان35.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : قزن یک مجموعه قلاب و گیره (نر و ماده) معمولاً فلزی است که در خیاطی برای بستن و جفت کردن دو طرف یک لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد. از قزن روکشدار در خیاطی مخصوصا برای لباس‌های زنانه استفاده‌های بسیاری می‌شود. کاربرد قزن درخیاطی برای سوتین، مانتو، دامن و… است.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.