...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
فنر استخوانی

تومان3.000تومان9.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

سایز ها : 4 میل – 6 میل – 10 میل

فنر استخوانی لباس برای حالت دادن و نگه داشتن لباس به فرم و حالت دلخواه به کار می‌رود. فنر لباس عمدتا برای لباس عروس، لباس مجلسی و…مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.