...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
صفحه برش skc سایز A4

تومان195.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد : صفحه برش ابزاری است که برای برش زدن مقوا، فوم، پارچه، نمد، چرم و … با استفاده از کاتر دوار و کاتر معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.