...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سگک شفاف ۱ سانتی متری

تومان10.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد :‌ به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که که کش رکاب یکی از مهم ترین بخش هایی می باشد که برای دوخت سوتین مورد استفاده قرار می ‌گیرد. کش رکاب به وسیله قلاب های سوتین قسمت ابتدایی و انتهایی سوتین را به یکدیگر وصل می ‌کند

واحد فروش : بسته ۱۲ عددی

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.