...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سوزن یدک تگ زن بسته 5 تایی

تومان50.000

سوزن اتیکت زن یا تگ زن یکی از ابزار هایی است که برای زدن اتیکت به هر کالا مورد استفاده قرار میگیرد به طوری که به آن لباس یا کالا آسیبی نمیرساند. از کاربردهای دیگر این دستگاه و سوزن میتوان به پانچ کردن لباس عروس و پانچ پرده اشاره کرد

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.