...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سوزن چرخ خیاطی خانگی اورگان

تومان23.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : این سوزن مخصوص تمامی چرخ خیاطی های خانگی بوده و در تمامی جرخ خیاطی ها مورد استفاده قرار میگیرد . شماره سوزن به جهت ضخامت نوک سوزن بوده و هرچه شماره کمتر باشد نوک سوزن ظریف تر و مخصوص دوخت پارچه های نازک و ظریف می باشد به همین ترتیب هرچه شماره سوزن بالاتر برود نوک سوزن ضخیم تر و برای پارچه های ضخیم تر مورد استفاده قرار میگیرد.

توضیحات : هر بسته شامل 5 عدد سوزن میباشد .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.