...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سوزن ته دکمه ای اعلا

تومان86.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد:

این مدل سوزن ها همیشه در پروژه های خیاطی برای نگه داشتن الگوها روی پارچه، نگه داشتن موقت درزها قبل از دوخت و برای چسباندن لایه ها به هم هنگام ساخت لحاف استفاده می شوند.

بسته 75 عددی

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.