...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سوزن ته اشکی بلند اعلا

تومان52.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد:

از این سوزن برای فیکس کردن کاغذ الگو روی پارچه، ثابت کردن لباس موقع پرو اولیه و در کل در مصارف خیاطی استفاده می شود.

بسته 50 عددی

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.