...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
متر طرح پروانه 150 سانتی متری

تومان10.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

وزن خالص : 16 گرم

ابعاد : 150 * 2

کاربرد : اندازه گیری اندام و اجسام منحنی

جنس : پلی استر

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.