...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
زیر اتویی سیلیکونی سیلور استار

تومان130.000

دسته بندی
دسته بندی

ویژگی ها:
.تحمل حرارت بالا
.ایستایی منسجم
.این وسیله برای محافظت از تفلون کف اتو و جلوگیری از انتقال گرمایش به محیط پیرامون و جلوگیری از سرخوردن اتو می باشد.

مناسب برای انواع اتو کارگاهی و خانگی

ابعاد: 23 * 15 سانتی‌متر

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.