...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
زونیکس نرم بالاتنه

تومان200.000

دسته بندی
دسته بندی

عرض : 150 سانتی متر

 

کاربرد : یکی از کاربردهای تور زونیکس استفاده از آن برای تزیین نمودن لباس های مختلف است. فرقی نمی کند لباس مورد نظر شما مجلسی یا ساده باشد. می توانید بخشی از آن را با این متریال زینت دهید. چین دادن، تزیین سر آستین و … بخشی از این موارد است. در لباس های بچگانه دخترانه و دختران جوان می توان از این راهکار استفاده نمود. بنابراین این زینت دهی نوعی جلوه گری ظاهری است و می تواند نمای ظاهری لباس را زیبا تر نماید.

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.