...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
روبان گروگرن 2.5 سانت گلدار

تومان7.500

روبان گروگرن یا گلو از استقامت بالایی برخوردار است و در برابر کشیدن به راحتی دچار پارگی نمیشود و همین دلیل باعث شده تا این محصول پر مصرف ترین روبان در کارهایی مانند تزئینات گل ، هدیه ، باکس های کادویی و دوخت لباس های زنانه و ساخت گل سر کاربرد داشته باشد .

واحد فروش : متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.