...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
روبان گروگرن 2.5 سانت گلدار (توپی)

تومان65.000

کاربرد: روبان گروگرن یا گلو از استقامت بالایی برخوردار است و در برابر کشیدن به راحتی دچار پارگی نمیشود و همین دلیل باعث شده تا این محصول پر مصرف ترین روبان در کارهایی مانند تزئینات گل ، هدیه ، باکس های کادویی و دوخت لباس های زنانه و ساخت گل سر کاربرد داشته باشد .

واحد فروش : توپ 10 یاردی ( حدود 9 متر )

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.