...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
دکمه چهار پارچه آلفا کیفیت درجه یک 100 عددی رنگ های دودی نقره ای مشکی زرد قلم

تومان115.000تومان120.000

دکمه های پرسی و فلزی به دلیل قیمت مناسب و راحتی دوخت جزو پرطرفدارترین دکمه ها در صنعت تولید پوشاک هستند. این نوع دکمه ها از 4 قسمت تشکیل شده که دو قسمت در رو و دو قسمت در زیر قرار می گیرد به همین دلیل به آن چهار پاچه می گویند. محصول پیش رو 100 دکمه (400 پارچه) به قطر دقیق 12 میلی متر می باشد که باید با قالب یا سمبه مخصوص به خود پرس شود.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.