...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
دکمه چهار پارچه آلفا پلاستیکی سایز 15 و17 مشکی 100 عددی

تومان95.000تومان120.000

دکمه های پرسی و فلزی به دلیل قیمت مناسب و راحتی دوخت جزو پرطرفدارترین دکمه ها در صنعت تولید پوشاک هستند. این نوع دکمه ها از 4 قسمت تشکیل شده که دو قسمت در رو و دو قسمت در زیر قرار می گیرد به همین دلیل به آن چهار پاچه می گویند.

جنس آن فلزی و رویه آن پلاستیکی است.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.