...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
دستگاه پانچ سه کاره

تومان285.000

این دستگاه پانچ سه کار مختلف رو برای شما انجام میده این دستگاه هم سوراخ کن است هم برای پرس حلقه و هم پرس دکمه نوزادی استفاده میشه .

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.