...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
خط کش گونیای جزوه نویسی

تومان75.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

 کاربرد: برای نوشتن جزوه ها با مقیاس های کوچک تر از اندازه واقعی در دفتر استفاده میشود.

توضیحات :‌ این خط کش در بدنه اش اندازه های 1/2 ، 1/3 ، 1/4 سانتی متر وجود دارد .

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.