...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
خط کش پیستوله سه عددی

تومان12.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : این خط کش برای ترسیم منحنی های ظریف مانند یقه و حلقه آستین، تنظیم الگو و اتصالات معمولی الگو کاربرد دارد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.