...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
خط کش مدل مندرج عمودی

تومان75.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

 کاربرد: برای نوشتن جزوه ها با مقیاس های کوچک تر از اندازه واقعی در دفتر استفاده میشود.

توضیحات :‌ علاوه بر الگوسازی خیاطی در هنر تکه دوزی استفاده میشود .

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.