...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
خط کش خیاطی مدل اشکی

تومان75.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

 کاربرد: برای طراحی انحنای حلقه آستین ، اضافه درز گذاری و تعیین فضای جا دکمه و طراحی یقه های برگرد مورد استفاده قرار میگیرد .

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.