...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
خط کش جزوه نویسی آهار

تومان50.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : خط كش جزوه نويسي آهار ابزاری هستش که به مربیان و هنرجویان خیاطی کمک می کنه تا الگو‌ی پایه خیاطی، الگوی بالاتنه پشت، الگوی بالاتنه جلو و آستین را به سرعت و با دقت در دفتر جزوه نویسی ترسیم کنن.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.