...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
تیغ نخ قطع کن چرخ خیاطی راسته دوز

تومان30.000

با نصب این تیغ روی پشت پایه چرخ خیاطی راسته دوز خود براحتی نخ اضافی کار را جدا کنید.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.