...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
تور ارگانزا

تومان36.000

عرض : 8 سانتی متر

– تور ارگانزا سفید و شیری یا تور ارگانزا صورتی برای تزئین جا نماز، چادر نماز جهت جشن تکلیف بیشترین استفاده را دارد.

-یکی دیگر از کاربردهای تور ارگانزا استفاده از آن برای تزیین لباس کودک است.

– تور ارگانزا 7 سانت شیری بیشتر برای دوخت لباس عروس استفاده می شود.

-از این نوار برای تزیین سرویس آشپزخانه و وسایل سرویس نوزادی جهت دوخت در حاشیه استفاده می شود.

-قابل شستشو در انواع ماشین لباسشویی و دستی.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.