...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
بشکاف ساده

تومان6.000

کاربرد : بشکاف یکی از همین ابزارها می باشد که با ترکیب میله ای شکل و سر دوشاخه مانند آن ، شبیه چاقوی تیزی عمل میکند ، و برای شکافتن درزها ، باز کردن جادکمه ، باز کردن دوخت های اشتباه ، برش زدن نخ های اضافی و… کاربرد دارد.

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.