...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
برچسب حرارتی مدل مینی بوس

تومان15.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

 کاربرد: برای تزئین یا شخصی سازی تی شرت،لباس و سایر پارچه ها استفاده می شود.

سایر توضیحات : براحتی با حرارت اتو روی لباس چسبانده میشود و نیازی به دوخت ندارد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.