...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
برچسب حرارتی لباس مدل دخترک عینکی

تومان13.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,
  • ابعاد: 10 سانتی متر *  14 سانتی متر 
  • کاربرد: برای تزئین یا شخصی سازی تی شرت،لباس و سایر پارچه ها استفاده می شود.
  • سایر توضیحات : براحتی با حرارت اتو روی لباس چسبانده میشود و نیازی به دوخت ندارد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.