...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
برچسب حرارتی لباس مدل حاشیه

تومان26.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

استیکر های حرارتی مخصوص چسپاندن بر روی انواع لباس و پارچه ها می باشند ، این استیکر ها قابلیت شستشو را دارند و نسبت به آب و شستشو مقاوم هستند نحوه چسپاندن استیکر های حرارتی به وسیله اتو می باشد. از این استیکر ها می توان بر روی هر گونه لباس ، کیف ، ماسک ، کفش های پارچه ای ، دستمال و همه کالا های پارچه ای استفاده کرد.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.