...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
الگو آماده مردانه(کت- شلوار- جلیقه-پیراهن) سایزبندی 34 تا 50

تومان230.000تومان1.000.000

دسته بندی
دسته بندی

همان طور که میدونید فرآیند الگوکشی یکی از مهم ترین  بخش های خیاطیه و حتی اگه قصد دوخت ساده‌ترین لباس ها را هم داشته باشید الگو کشیدن میتونه خیلی براتون زمان بر و سخت باشه . این الگوهای آماده و استاندارد میتونه کار شما در تولیدی و شخصی دوزی ها بسیار راحت کنه، الگوهای اماده کمک میکنه در زمان تون صرفه جویی بشه و دقت بیشتری روی مراحل دوخت و تمیزی دوزی لباس داشته باشید.

 

توضیحات :‌ الگو ها روی کاغذ سفید ضخیم چاپ میشوند .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.