...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0

5تا نکته طلایی واسه تو که اول راه یادگیری خیاطی هستی

IMG 20230519 133456 053

خیاطی یک سرگرمی عالیه! توی این پست آموزشی آروا 5 تا نکته طلایی برای شروع بهت میگم، که بهتره همیشه حواست بهشون باشه.

 

1. خیاطی را به آرامی شروع کن. سخت نگیر. به خاطر داشته باش که نمی تونی یک شبه حرفه ای بشی. پس لازمه به خودت زمان بدی و آروم آروم پیش بری، حتی اگه به این معنی باشه که هر بار فقط چند تا کوک بدوزی.

 

2. از اشتباه کردن نترس. ترس از اشتباه موقع یادگیری و شروع خیاطی می تونه یه عیب بزرگ باشه، که تورو از پیشرفت عقب میکشه. به یاد داشته باش که اشتباهات هم بخشی از فرآیند یادگیری هستن.

 

3. با پروژه های آسون شروع کن. به دنبال الگوهایی با خطوط مستقیم و طرح های نه چندان پیچیده باش.

 

4. به یاد داشته باش که تو کسی هستی که کنترل رو در دست داره. پس همیشه می تونی سرعت چرخ خیاطی یا سرعت دوخت دستی خودت رو تنظیم کنی.

 

5. راستی حتما قبل از برش، پارچه های نخی رو بشور و پارچه های نایلونی رو اتو بزن.

 

موفق بااااشی

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.